Wybierz najbliższy Ci sposób rozwiązania problemu eutanazji na życzenie w pełni świadomej osoby:
Każdy człowiek posiada przyrodzoną godność ludzką, której uwłacza eutanazja – dlatego powinna ona być zakazana.
Każdy człowiek podejmuje decyzje o swojej osobie autonomicznie i dlatego państwo nie powinno zabraniać ani nakłaniać do eutanazji. Państwo nie powinno refundować zabiegu.
Każdy człowiek powinien mieć możliwość skrócenia swojego cierpienia i dlatego eutanazja na życzenie powinna być dozwolona. Państwo powinno refundować zabieg tak, by zapewnić jego równą dostępność.